The Monologue and the Interrogation


Dielman Thomas

rue du Métal, 32 - Saint-Gilles


peinture

Tijdens een samenkomst zitten mensen dicht bij elkaar, toch is het moeilijk om tot echte communicatie te komen en blijven de meeste mensen in hun eigen lichaam opgesloten.

Dit wordt versterkt door de hoofden van de personages in kaders te plaatsen, steeds afgescheiden van hetgeen er rond hen gebeurd.
Ook al wordt er iets gezegd, de meeste personages zijn elders met hun gedachten.

De titels verwijzen naar oppervlakkige, materiële kenmerken in de onmiddellijke omgeving van de personages.

De opbouw van deze schilderijen gebeurt vrij intuïtief, toeval speelt een grote rol.


Thomas Dielman, The Monologue and the Interrogation