Sint-Gillis koestert cultuur !

De Gemeente Sint-Gillis is een aantrekkingspool voor een groot aantal kunstenaars, culturele verenigingen, artistieke scholen en kunstacademies. De gemeente beschikt daarnaast ook over een rijk aanbod aan culturele infrastructuren : het cultureel centrum Jacques Franck, de Pianofabriek, het Pelgrimshuis, het Volkshuis, het Huis van de Culturen, het Hortamuseum, de Franstalige en Nederlandstalige Gemeentebibliotheken, enz…

Het resultaat van dit alles is een bruisend en gevarieerd cultureel leven.

De dienst cultuur, gevestigd in het Pelgrimshuis in de Parmastraat 69, ontvangt iedereen die interesse heeft in het veelzijdige culturele aanbod maar informeert en ondersteunt ook individuele kunstenaars. De dienst cultuur verzorgt ook het programma van de verschillende gemeentelijke culturele infrastructuren en organiseert sporadisch enkele artistieke evenementen in de openbare ruimte. Vgl. agenda

Het gemeentelijke cultuurbeleid dat vanuit de dienst cultuur wordt gevoerd, richt zich onder meer op de ondersteuning en de promotie van kunstenaars. Maar daarnaast is ook het toegankelijk maken van culturele activiteiten voor een zo groot mogelijk publiek een belangrijk aandachtspunt. Dit aspect van het beleid resulteert o.a. in het artistieke programma van het Pelgrimshuis waarbij maandelijks een selectie beeldhouwwerken, schilderijen en andere artistieke expressies kunnen worden bewonderd.

Het Volkshuis - gelegen op het Voorplein 37 - presenteert dan weer een boeiend muzikaal programma op maat van de prachtige architectuur van het gebouw en dit alles voor democratische prijzen, als het al niet gratis is.

Het programma van het Huis van de Culturen, de meest recente nieuwkomer in het cultuurlandschap van de gemeente, baseert zich op een eenvoudig principe : cultuur in het meervoud. Het is namelijk een plek waar uiteenlopende kunstvormen en culturele invloedsferen elkaar kruisen en met elkaar in contact komen. Want cultuur spruit voort uit “mengelingen, ontmoetingen, schokken” en “het isolement, de obsessie van de zuiverheid daarentegen doen beschavingen uitdoven” zoals Octavio Paz het zo mooi verwoordde.

Een bruisend cultuurleven heeft ook nood aan hoogtepunten en dat zijn meestal de evenementen in de openbare ruimte. Zo is er het “Feest van de Muziek” dat elk jaar wordt georganiseerd op het Marie Jansonplein FOTO en het vermaarde tweejaarlijkse kunstenaarsparcours « Parcours d’Artistes », dat in 2010 al aan zijn 12de editie toe was. “Parcours d’Artistes” startte in 1988 en is ondertussen uitgegroeid tot een buitengewoon gebeuren zowel voor beginnende kunstenaars als voor professionele artiesten. Het deelproject “Coups de Cœur” [lien] geeft het publiek de kans om onder de honderden deelnemende kunstenaars een favoriet te kiezen. De laureaat krijgt telkens een individuele tentoonstelling in het jaar tussen twee edities van “Parcours d’Artistes”.

De dienst cultuur stelt al enkele jaren ook lokalen ter beschikking voor een “Permanentie voor juridisch en fiscaal advies voor kunstenaars”. Door middel van deze permanentie kunnen kunstenaars juridische en fiscale begeleiding en ondersteuning krijgen. Een gespecialiseerde jurist is te consulteren elke donderdag van 13u tot 14u30, uiteraard uitsluitend op afspraak (02/534.56.05). Elke consultatie kost slechts 7 € en biedt de mogelijkheid een antwoord te krijgen op uiteenlopende vragen over het kunstenaarsstatuut, over specifieke boekhoudkundige en fiscale problemen, overeenkomsten, de naleving en het beheer van de auteursrechten, enz…
Deze permanentie richt zich met de ondersteuning en advies ook op verenigingen en culturele instellingen, niet alleen van Sint-Gillis, maar van het hele Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Meer informatie over de permanentie is ook te vinden via www.artistes-et-droits.be.

Cultuur betekent ook de Franstalige gemeentelijke bibliotheek
Meer dan 50.000 romans, kinderboeken, stripverhalen, non-fiction voor volwassenen en kinderen, een keuze uit kranten en tijdschriften en een reeks « Livres pour Tous » om zich vertrouwd te maken met het Frans. Een multimediaruimte met gratis toegang tot het internet, een gegevensbank voor afbeeldingen, animaties, … en het documentatiecentrum « Lezarts urbains » met informatie over de actuele stedelijke en volksculturen.
Een ploeg van bibliothecarissen verwelkomt iedereen in een toegankelijke en gebruikersvriendelijke ruimte, en geeft er antwoord op alle vragen. Meer informatie over de bibliotheek is te vinden via www.bibliothequedesaintgilles.wordpress.com.
Romastraat 28 - 02/543.12.33.

En er is natuurlijk ook de Bib of Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek.

Sinds 2008 beschikt de gemeente Sint-Gillis over een volwaardige Nederlandstalige bibliotheek. Naast een ruime collectie romans, kinderboeken, stripverhalen, tijdschriften enz… is het ook een plek waar regelmatig literaire en taalgelieerde activiteiten plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op de via www.sint-gillis.bibliotheek.be.

E.Feronstraat 173
1060 Sint-Gillis
Tel. 02/533.98.61(66)(68)

Het cultuurleven van Sint-Gillis kan ook rekenen op de bijdrage van drie belangrijke partners die worden gesubsidieerd door de Gemeente Sint-Gillis : 

Het Cultureel Centrum Jacques Franck
Waterloosesteenweg 94 – 02/538.90.20
Programma te vinden in « Le Petit Jacques Franck »
http://www.ccjf.be/

De Pianofabriek
Fortstraat 35
02/541 01 70
Meer info op www.pianoafabriek.be

Het Hortamuseum
Amerikastraat 25 – 02/543.04.90
http://www.hortamuseum.be/

Het cultureel aanbod wordt verder nog verrijkt door verschillende partners die zijn gevestigd in gebouwen van de gemeente :

« La Maison du Livre » - Ontdek het programma van de uiteenlopende activiteiten in « Debout les mots ! »
Romastraat 24-28 – 02/543.12.20 – info lamaisondulivre.be
http://www.lamaisondulivre.be/

Hotel Hannon – vzw Contretype is een centrum voor de productie en verspreiding van fotografie. In dit historisch kader staat de fotografische kunst centraal (tentoonstellingen en conferenties, publicaties van boeken en portfolio’s, fotoreportages over Brussel, residentie voor kunstenaars…)
Voor meer info : 02/538.42.20 – Verbindingslaan 1 – contrety hebel.net
http://www.contretype.org/

« Le Théâtre Poème », is een theater dat buiten het traditionele toneel staat. Het is een ontmoetingsplaats die ruimte geeft aan woordtheater, voordrachten en discussies tussen artiesten en het publiek.
Schotlandstraat 30 - 02/538.63.58
http://www.theatrepoeme.be/

« La Roseraie » : is een plek voor culturele en pedagogische activiteiten zoals stages, cursussen, voorstellingen, residenties voor artiesten, repeterende toneelgezelschappen…
Voor meer info : 02 376 46 45 – Alsembergse Steenweg 1299 – 1180 Brussel.
http://www.roseraie.org/

De vzw « Trapèze » speelt een belangrijke rol binnen de circuskunsten : er worden cursussen, stages, beroepsopleidingen georganiseerd, er is een kinderwerking en het is een plek waar het hedendaagse circus centraal staat. De cursussen worden gegeven in de school « Ecole des 4 saisons ».
Meer info : 02/537 56 81 – Vorstse Steenweg 176 A.

Contact

Burgemeester Charles Picqué ( www.stgilles.irisnet.be)
Schepen Carlo Luyckx

Dienst Cultuur
Pelgrimshuis
Parmastraat 69
1060 Brussel
Tel : 02/534.56.05 Fax : 02/534.54.27
Mail : culture.1060 stgilles.irisnet.be

Verantwoordelijke : Juliette Roussel


avril 2020 :

mars 2020 | mai 2020


Liens utiles...

GIF_