Sint-Gillis & Vorst

Parcours d’Artistes

JPEG

Elke editie van het Parcours d’Artistes is telkens weer een nieuwe uitdaging : hoe pakken we een biënnale aan die reeds 26 jaar bestaat ? Op welke manier plaatsen we de kunstenaars en de plaats die ze in de samenleving innemen, in de schijnwerpers ?
Want de hamvraag blijft wel degelijk : welke plaats kennen we de kunstenaar in 2014 toe ?
Moeten we ons beperken tot het bevorderen van ontmoetingen, of moeten we de artiest die onze rijkdommen of tekortkomingen blootlegt massaal onze steun toekennen ?

Het meest billijke antwoord dat de organisatoren hebben willen geven, is zo weinig mogelijk af te wijken van de basisprincipes van het Parcours : de kunstenaar en zijn werk leren kennen, ons afvragen wat zijn of haar impact is op ons dagelijkse leven of onze steden.

Het leek ons dan ook een goed idee deze redenering door te trekken naar het begrip grondgebied. Ook de schepen van Cultuur en de directeur van het cultureel centrum van Vorst hebben heel snel belangstelling getoond betrokken te worden bij dit denkproces, om het verenigings- en artistieke leven op hun grondgebied te stimuleren.

Dit stemt ons uiterst tevreden en we kijken er dan ook naar uit om dit concreet vorm te geven in een gezamenlijk Parcours d’Artistes 2014 te Sint-Gillis en Vorst ! De twee diensten werken al een jaar lang nauw samen en doen er alles aan om van deze alliantie tussen beide gemeenten, een evenwichtige en verrijkende dialoog te maken, met een reële meerwaarde. Heel wat kunstenaars en cultuuractoren hebben reeds de stap van de ene naar de andere gemeente gezet, om er hun atelier of zetel te vestigen, anderen werken al jaren samen, en voor nog anderen is het de gelegenheid om hun buur in de andere gemeente te leren kennen …
Beide grondgebieden, populaties en dynamieken zijn perfect op elkaar afgestemd, tussen beide beweegt er heel wat en deze gezamenlijke biënnale wordt uiteraard de concrete uitwerking van die “verhoogde” realiteit.

We hopen van harte dat de lezer bij het doornemen van deze pagina’s al snel door zal hebben dat deze catalogus een middel is om de 530 artiesten die voor u hun deuren openzetten, te promoten. Deze catalogus moet een springplank zijn om de stad te gaan ontdekken op een geamuseerde, kritische of militante manier, maar in ieder geval niet onverschillig tegenover het “Samenleven”, dat het hoofdthema is waarrond het Parcours 2014 draait.

We wensen u alvast een schitterend Parcours langs de ateliers van kunstenaars in Sint-Gillis en Vorst, dat gevarieerd, verrassend, ritmisch en smaakvol is, een Parcours dat naar meer smaakt en iets bijbrengt !