Projectoproep - Openbare kunst(ruimte)

Parcours d’Artistes 2016 Sint-Gillis/Vorst

In mei 2016 zijn we toe aan de 15e editie van het Parcours d’Artistes, een biënnale waarbij de kunstenaar centraal staat, en slaan Sint-Gillis en Vorst in het kader van dit evenement voor de tweede keer de handen in elkaar. Meer dan 200 kunstenaarsateliers openen hun deuren en brengen het werk samen van meerdere honderden kunstenaars.
De biënnale is een gezamenlijke organisatie van de Schepenen voor cultuur, de diensten Cultuur van de gemeenten Sint-Gillis en Vorst, de vzw Les Rencontres Saint-Gilloises en het BRASS.
De nieuwste editie van het Kunstenaarsparcours loopt van 27 mei tot en met 5 juni 2016.
Het Parcours d’Artistes staat voor een bevoorrecht ontmoetingsmoment tussen het publiek en beginnende of gevestigde kunstenaars, voor een confrontatie tussen de verschillende en onderscheiden praktijken : professionele kunstenaar en amateur, individuele kunstenaar en collectieven.

Wie kan een project indienen ?
• Inwoners
• Handelaars
• Verenigingen
• Scholen
• Kunstenaars
• Instellingen

Het inschrijvingsformulier mag door meerdere personen of partners tegelijk worden ingevuld.
U kunt evenveel formulieren indienen als u projecten heeft.

Met deze nieuwste editie slaan we een nieuwe weg in*. We willen
• inzoomen op kunstenaars die Sint-Gillis of Vorst over het algemeen als uitvalsbasis gebruiken voor hun artistieke creaties, hun leven en hun werk.
• de betrokkenheid van de kunstenaar bij de stad waarin hij woont en werkt in de kijker zetten, wat vragen doet rijzen, wat ons helpt om met een andere bril naar de wereld te kijken
• een meer intimistische benadering beklemtonen, een meer gezellige en informele ontmoeting tussen kunst, de scheppingsdrang, de kunstenaarspraktijk waarbij een zo breed mogelijk publiek wordt aangesproken

* Op de website van het Kunstenaarsparcours - http://www.parcoursdartistes.be - vindt u een handvest waarin deze nieuwe ontwikkeling wordt toegelicht.

Bedenk een project !

Wij nodigen u uit om de ontmoeting met de inwoners, uw buren, uw onmiddellijke omgeving op kunstzinnige en originele wijze te benaderen, uit te diepen, uit te denken, te scheppen, ...
Waarom niet van de gelegenheid van het Parcours gebruik maken om de openbare ruimte, parken, tuinen, pleinen, straten, stoepen, elektriciteitskasten, gevels, vensters, muren, bomen, palen, kruispunten, rotondes, ... te ’bezetten’ ? Alle kunstvormen zijn van harte welkom.

We stellen ook voor om de elektriciteitskasten te personaliseren.
Bepaalde productiemiddelen worden ter beschikking gesteld om grootsere installaties in de openbare ruimte mogelijk te maken volgens uw voorstellen, na selectie door de organisatoren die ze moeten waarderen aan de hand van hun kwaliteit, haalbaarheid en pertinentie ten aanzien van de door ons nagestreefde ambities.

Doel :
Visueel tegemoet treden, muren slopen, de openbare ruimte ’inpakken’ ; de creativiteit de vrije loop laten voor en tijden de week van 27 mei tot en met 5 juni 2016 waarbij de klemtoon wordt gelegd op :
• uw plaats als kunstenaar in de maatschappij
• het in vraag stellen, het inmengen, het zichtbaar aanwezig zijn in de openbare ruimte
• het gezellige, participatieve, innoverende aspect
• de band tussen Sint-Gillis en Vorst
• de diversiteit van het aangesproken publiek
• het respect voor het milieu, het gebruik van kringloopmaterialen
• het efemere karakter van de installaties binnen de openbare ruimte
• het multidisciplinaire karakter

Het stuurcomité
In het stuurcomité zetelen vertegenwoordigers van de Schepenen voor cultuur, de diensten Cultuur van de gemeenten Sint-Gillis en Vorst, de vzw Les Rencontres Saint-Gilloises en het BRASS.

Selectie van de projecten
Alle projecten worden met de nodige aandacht door het Stuurcomité onder de loep genomen, waarna een keuze wordt gemaakt via stemming. Bij de selectie wordt rekening gehouden met het belang van het project ten aanzien van de doelstellingen van het Kunstenaarsparcours 2016 zoals hierboven vermeld en de capaciteiten van het Comité en van de projectdrager om de nodige middelen bij elkaar te krijgen om het project in de steigers te zetten. De selectie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gezamenlijke Colleges van Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis en Vorst. Een selectie door het Stuurcomité kan geenszins garant staan voor een uiteindelijke goedkeuring door de Colleges.

De organisatoren verbinden zich tot het instaan voor ...

• het beheer van de aanvragen voor het ’bezetten’, van de openbare ruimte
• de begeleiding bij het opzetten van partnerschappen
• de synergie en coherentie tussen de verschillende ingediende projecten
• de logistieke middelen
• het leveren van een bijdrage in de productiekosten
• de zichtbaarheid en de promotie van uw projecten

Tijdsschema
Afsluiten van de projectoproep : 2 december 2015. Afsluiten van de selectieronde : 9 december 2015. De officiële goedkeuringen volgen aansluitend.
Inschrijvingen op de projectoproep moeten ten laatste op 2 december 2015 toekomen op volgend adres : parcoursdartistes stgilles.irisnet.be

TERUG TE STUREN DEEL