Peace of art - Oproep aan kunstenaars

2018/04/20 - 2018/04/22

Organisateur et adresse :
Maison du Peuple
Parvis Saint-Gilles, 37
1060 Bruxelles

Tentoonstelling - veiling kunstwerken de winsten zullen naar het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen gaan


TENTOONSTELLING
Vrijdag 20 april 18:00-21:00
Zaterdag 21 april 11:00-20:00
Zondag 22 april 11:00-16:00

VEILING
Zondag 22 april vanaf 16u

PLAATS
Volkshuis
Sint Gillis Voorplein 37
1060 Sint Gillis

INFOS
peaceofartbxl gmail.com
0478 13 65 89 (Stéphanie)
0478 26 35 77 (Leila)

Een initiatief van een kunstenaren collectief, ten gunst van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen, ondersteund door de gemeente Sint Gillis, de schepenen van cultuur, onderwijs en gelijke kansen.


Beste kunstenaar,
Beste collega,

Wij zijn een collectief van kunstenaars die zich zorgen maken over de toestand van de vluchtelingen in België en die willen reageren door het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen aan te moedigen in haar actie.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan “Peace of art”, een tentoonstelling en een veiling van kunstwerken waarvan de winsten aan het platform zullen gestort worden. “Peace of art” zal plaatsvinden van 20 tot 22 april 2018 in het “Volkshuis” van Sint Gillis.

Als u, zoals wij, iets wenst te doen voor de vluchtelingen, maar niet weet hoe en wat, stellen wij u voor om een van uw werken aan te bieden. Uw kunstwerk zal dan gedurende 3 dagen worden tentoongesteld en vervolgens verkocht worden via een veiling ten gunste van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen

Kunst. Volk. Burgerlijk. Vluchtelingen.
Vier woorden die hun plaats hebben in dezelfde tekst, hetzelfde project, dezelfde wereld.

U vindt hieronder een presentatie van het Platform voor Steun aan Vluchtelingen, de algemene voorwaarden en het formulier om deel te nemen aan “Peace of art”.

Met dank en vriendelijke groeten
Het “Peace of art” team

PS : Aarzel niet om deze boodschap aan uw collega’s en vrienden door te sturen.


Oorsprong en activiteiten van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen

Op 2 september 2015 ontstond in de hoofdstad een burgerbeweging, ter reactie op het feit dat honderden vluchtelingen zich gedwongen zagen in het Maximiliaanpark te slapen. Meerdere verenigingen en een groot aantal vrijwilligers zijn toen samen gekomen om het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen te stichten en aldus concreet hun solidariteit aan de vluchtelingen te tonen.

Het Burgerplatform heeft de keuze gedaan om haar activiteiten te richten op het invullen van de basisbehoeften, daar waar de regering doofstom en blind bleef tegenover deze humanitaire crisis. Iedere dag, dankzij de giften dat het platform verzamelt, geven vrijwilligers hun energie om wat ondenkbaar was te verwezenlijken. Iedere dag hebben burgers van uiteenlopende herkomst, van verschillende politieke en religieuze overtuigingen, van verschillende sociale niveaus, kunstenaars, journalisten, politieke verantwoordelijken, rechters, advocaten, enz… zich ingezet om de vluchtelingen te voeden, te herbergen, te adviseren, te informeren, te beschermen. Dankzij het Burgerplatform geven duizenden burgers hun tijd en energie om op een of andere manier hulp te bieden aan personen die rechtmatig asiel en bescherming zoeken.

Als tweede as van haar actie, stelt het Burgerplatform zich de vraag over de oorsprong van deze humanitaire crisis. Het wil de wortels van deze crisis blootleggen en de noodzakelijke veranderingen realiseren opdat een dergelijke crisis zich niet meer zou voordoen. Het Burgerplatform klaagt het huidige Belgische en Europese migrantenbeleid aan en herinnert eraan dat het recht op een waardig leven voor eenieder geldig is.

Voor meer informatie : www.bxlrefugees.be


ALGEMENE VOORWAARDEN

□ De kunstenaar biedt zijn werk aan het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen :
• Voor de tentoonstelling en de veiling
• Zou het werk niet verkocht worden, dan wordt het eigendom van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen.

□ De startprijs voor de veiling van elk werk is 50€

□ 100% van de winsten van de veiling en de bar zijn ten gunste van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen.

□ De kunstenaar laat het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen toe om reproductie van zijn werken te gebruiken voor de communicatie en de documentatie van de actie “Peace of Art”. Geen andere doeleinden zijn toegelaten.

□ De werken zullen verzekerd zijn tijdens de tentoonstelling en de veiling.

□ De werken zullen gebracht worden op woensdag 18 april tussen 9u en 12u in Het Volkshuis, Sint Gillis Voorplein 37, 1060 Sint-Gillis.

INFOS :
peaceofartbxl gmail.com
Leila Foulon 0478 26 35 77
Stéphanie Jacques 0478 13 65 89

De kunstenaars die wensen deel te nemen aan “Peace of art” moeten het volgende inschrijving formulier invullen en ondertekenen voor 20 maart 2018
Zenden naar peaceofartbxl gmail.com :

PDF - 450.5 ko

mars 2018 :

février 2018 | avril 2018


Liens utiles...