P7. CULTUREEL CENTRUM JACQUES FRANCK

Waterlosesteenweg 94, 1060 Sint-Gillis

Vincent Delbrouck « beyond history »


Vincent Delbrouck “beyond history” en Annabel Werbrouck “Les Amants”
Met twee jonge fotografen, Vincent Delbrouck en Annabel Werbrouck, knoopt het Cultureel Centrum Jacques Franck aan met het thema dat Jean-Marc Bodson heeft voorgesteld, over intimiteit met twee.

De tentoonstelling “A4“ is een transversale duik in de archieven van Vincent Delbrouck (aka V.D. ). De kunstenaar presenteert installaties aan de muur, op tafels en in vitrines, met als rode draad door de tentoonstelling vellen A4 : fotokopies, c-prints, tekeningen, pagina’s uit schriften ... Voor het eerste mengt Vincent Delbrouck beelden en teksten van projecten die al reizend tot stand zijn gekomen, gespreid over zeven werkperiodes tussen 1998 en 2014. Geen naftaline retrospectieve maar een interconnectie van verschillende documenten, die een nieuwe lezing geven van een bruisend werk dat gericht is op de recyclage van beelden. A4 is een absolute norm op vlak van papierformaat, een eenvoudig blad dat de artiest recupereert, in alle betekenissen van het woord. Een archief vol levende energie, vertakt en chaotisch in een continue opeenstapeling van Cubaanse of Himalayaanse beelden. Een interne reis die alsmaar grotere vormen aanneemt, naarmate teksten steeds meer de sleutel tot een persoonlijke en magische wereld blijken te zijn. Een tollend netwerk van verspreide en grappige fragmenten in hun antipoëtische formaat. V.D. koestert de idee van een volledige empathie t.o.v. levende wezens, dode naturen en andere markers, die hij zonder hiërarchie tekent. A4 is een nieuwe weg naar spiritualiteit. Vergeet niet te ademen. De wereld overstijgt onze exotische dromen. Hij verankert zich in het rood van een ver mythologisch verleden. Elke boom heeft er een plaats. Elke vogel bouwt er zijn nest. Niets bijzonder ernstigs, tenzij de absolute schoonheid van het leven dat vorm krijgt, moment na moment.

Een hotel op een onzekere plek, twee personen die elkaar beminnen of hebben bemind, treffen elkaar op kamer 106…
Deze reeks van Annabel Werbrouck is een compilatie in vertelvorm, van foto’s die op verschillende tijdstippen zijn gemaakt en van negatieven die ze op zolder bij haar ouders heeft gevonden. De artieste heeft er een ingetogen en suggestieve vertelling van proberen te maken.

Annabel Werbrouck« Les Amants »