P10. HUIS VAN HET BOEK

Romestraat 24-28, 1060 Sint-Gillis


BORDS DE MONDES
Martine Cornil

"Bij Martine Cornil stelt fotografie het raadsel van het zichtbare in vraag, zonder het te beantwoorden. Achter de schijn, onthult ze het onbekende. In de vertrouwde wereld van het woord hebben we het over het onzegbare of de labyrintische manier waarop de zin tot stand komt, die verwoede poging doet om de complexiteit van de dingen te ontsluiten. Hier is het beeld een droomwereld van het echte. Abstracte weergave van het reële, waarvan de fotografie het keurslijf ontmantelt : verzadigt kleuren, breekt lijnen, doet volumes exploderen. De hernieuwing van de perceptie waartoe de artiest ons oproept, slaat ons met verbijstering.
Martine Cornil opent ramen aan de muren van het onbekende. We moeten in het licht van elk daarvan gaan staan en het oog de muur van uiterlijke schijn doen doorbreken. Zonder bakens, grenzen, noch maten. Zekerheden zijn er niet meer. Kleine en grote letters lopen door elkaar, net zoals de horizon en het nabije. Proza is poëzie, woorden zijn muziek. Tijdens onze reis zullen we op zoek gaan naar een houvast, door vluchtige flarden van vroegere kennis te identificeren. Maar al heel snel zal de luchtspiegeling in de plaats treden van de illusie van het reële en zetten wij onze oversteek van de oceaan verder.
Het werk is ook een spiegel op het onbekende. Het beeld dat we voor ons houden, doet ons afvragen wat we in het reële zijn. Net zoals de lezer elk boek herschrijft, geeft de toeschouwer zijn eigen invulling aan zijn perceptie van water, aarde, lucht, vuur. Hij stelt zich vragen bij het meest intieme van zijn mens-zijn. Hij wordt op die manier, indien hij ermee instemt een stuk afstand te doen, de schepper van een intieme en oneindige wereld. Maar het meest essentiële is misschien wel, dat hij wakker wordt voor een andere curiositeit : vernieuwd, maagdelijk, onverzadigbaar. Hij erkent z’n eigen complexiteit. Hij stemt ermee in, veeleer vragen te stellen, dan ze te beantwoorden.
Is dat niet een van de vitale functies van kunst ? Martine Cornil voegt er ook haar eigen vibratie aan toe : de poëzie van de blik ". Jean Jauniaux

Fotokeuze van Martine Cornil, met teksten van auteurs gepubliceerd in het boek Bords de Mondes, éditions maelstrÖm reEvolutions, 2012.
Teksten van Luc Baba, Marianne Bastogne, Pascal Blondiau, Francis Dannemark, Xavier Deutsch, Sandrine Emmery, Michèle M Gharios, Théophile de Giraud, Alain Helissen, Paul Hermant, Corinne Hoex, Virginie Holaind, Jean Jauniaux, Michèle Lenoir, Françoise Lison-Leroy, Veronika Mabardi, Rony De Maeseneer, Daniel Martin-Borret, Serge Noël, Colette Nys-Mazure, Kenny Ozier-Lafontaine, Patrick Placentino, Vincent De Raeve, Milady Renoir, Luc-André Rey, Dana Shishmanian, Vincent Tholomé, Christine Van Acker, Catherine Ysmal.


LA MATIÈRE DU VŒU
Rosa Gasquet

De installatie La matière du vœu is een reeks “binnen-” portretten. Een polyfonie van in zichzelf gedoken gezichten. Personen van alle leeftijden en met diverse roots hebben voor de lens geposeerd, terwijl ze een wens uitspraken. Hoe moeten we hun verdoken wensen interpreteren, hun kleine of grote aspiraties in de plooien van hun gezicht, het hoofd naar beneden gebogen, een wenkbrauw lichtjes opgetrokken. Het gaat hier om een transparant werk, een overlapping van nabootsingen, geluids- en typografische zoektochten, en de aanwezigheid van basismaterie (water, as, …). De bezoeker wordt gevraagd deel uit te maken van deze intieme doortocht en collectieve innerlijkheden.

Rosa Gasquet, regisseur, experimenteert hier met thema’s die haar nauw aan het hart liggen, het woord voeren en de stilte, het intieme en het collectieve, de creatie van miniatuur-rites.

LIBRES DE POÉSIE
Les Ateliers du 94 en de Pré-Texte

Les mots et les gens vivent ensemble même quand ils se cachent
C’est un secret en douleur
Ils drôlent de tête
Il aime la regarder, la mignorer…

Die woorden hebt ik, naast nog vele andere, gehoord in het dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, Les Ateliers du 94 te Houdeng-Goegnies, waar ik 4 jaar lang werkzaam was.

Ik heb die bizarre woorden neergeschreven in het theateratelier dat ik toen leidde, maar ook op andere tijdstippen. In de loop der jaren heb ik kennis gemaakt met een taal, die niet de logica van de gebruikelijk taal volgde, poëtisch door zijn vrijheid en die vragen opriep over de zin.
Woorden inspireren me al lang, maar de plastische wereld van de “mentaal gehandicapten” nog veel langer. Daarom heb ik in schriftjes, grafische tekeningen en woorden van elk van hen gebundeld, een soort loopbrug naar “de norm” en telkens weer een kans om verbaasd te zijn over een taal, en zeker omdat we er zo mee vertrouwd zijn.

Aan de tekeningen en teksten van elk van hen, heb ik mijn plastische wereld gekoppeld, van oud papier, handgeschreven brieven, losgerukte kleuren … die ik heb uitgesneden, geplakt en op papier ingedeeld.
Deze originele boeken willen verslag uitbrengen van een ontmoeting, van een gedeelde adem die is uitgeblazen.
Acht daarvan zijn gepubliceerd en in een koffertje gebundeld met als titel “Libres de poésie”, door de ‘éditions Bruno Robbe’ (oplage beperkt tot 600 exemplaren). Ze zijn beschikbaar tijdens de tentoonstelling.
Naast deze gepoëtiseerde wereld, zullen in “Pré-Texte”, een dagcentrum in Ukkel dat ook volwassenen met een verstandelijke beperking begeleidt, producties te zien zijn van de ateliers ‘Reliure et Fabrication de Papier’, waar de technische stappen uiterst belangrijk zijn. Taken zijn vaak repetitief (herhaalde handelingen, motieven, kleuren en vormen), en vragen van de bewoners dat ze zich op heel concrete taken concentreren, waardoor ze vaak rust vinden.
Nadat de bundeltjes zijn afgewerkt, droog en stevig, kunnen de bewoners ze naar goeddunken bewerken en zich door hun inspiratie laten leiden : tekenen, schrijven, kleuren, schilderen, snede van de bundel met parels versieren, beelden of voorgesneden vormen kleven. Die bundeltjes worden zo een logboek, dagboek of veelkleurige boekjes.

Vernissage, lezing, concert door “Les Ateliers du 94”, ontmoeting met de deelnemers, aperitief : woensdag 21/05 van 11 tot 14 u

Lezingen door Sandra de Boerdère van uittreksels van teksten van mensen met een verstandelijke beperking die hebben deelgenomen aan de “Ateliers du 94” : op zaterdag 17, 24 en 31 mei om 17 u

Commissaris van de tentoonstelling : Sandra de Boerdère. Productie : vzw DéRives.