Ontwerp : Parcours d’Artistes 10de Editie (2006)

Artiestenomloop is een bevoorrecht middel van promotie en steun aan de beeldende kunstenaars van Sint-Gillis en elders. De gemeente Sint-Gillis en haar Schepen van Cultuur pogen via deze gebeurtenis, net zoals voor het merendeel van haar initiatieven, de vragen in te willigen van een cultureel milieu dat vooral hulp, steun, erkenning en promotie vraagt.

Alles begon in 1988 toen de vzw Les Rencontres Saint-Gilloises, gesticht door Albert Eylenbosch en Alain Hutchinson, op vraag van Charles Picqué de 1ste Parcours d’Artistes organiseerde.
De bedoeling was de aandacht vestigen op de creatieve bronnen en mogelijkheden in de stad, om haar imago en dit van haar inwoners op te waarderen en hen ook aan te zetten tot een grotere deelname aan het culturele en artistieke leven.
Parcours d’Artistes 1988 was, zowel voor de bevolking van Sint-Gillis als voor de kunstenaars en ontwerpers die eraan deelnamen, een evenement.
Deze grootse promotieactie voor de hedendaagse beeldende kunst wou het publiek de gelegenheid bieden om de weg terug te vinden naar de ateliers, het grondbeginsel van Parcours d’Artistes. Sint-Gillis leende zich inderdaad tot dit soort gebeurtenissen : er zijn vele kunstenaars, kunstgalerijen en -scholen en een groot aantal leerlingen beeldende kunsten.
Parcours d’Artistes maakt het sinds zijn oprichting mogelijk kunstenaars te ontmoeten in hun werkomgeving, hun opzet beter te begrijpen en talenten te ontdekken die tot dusver weinig gekend waren. Hij brengt verschillende toepassingen met elkaar in contact : beroeps- en amateur-, individuele en collectieve.
Parcours d’Artistes brengt verschillende generaties samen rond gelijkaardige bezigheden, brengt de artistieke benaderingen en opvattingen van de enen en de anderen samen en wekt ietwat doordringbaarheid op in de systemen van productie en verspreiding van hedendaagse kunst, die gebukt gaan onder in rangen geordende systemen die een onaanvaardbaar isolement doen ontstaan !
Parcours d’Artistes brengt dus een andere kijk op de stad en de culturen die haar doorkruisen.

In 1988,
kwamen 10.000 bezoekers die bij de 90 plaatsen ontdekten.

In 2002,
kwamen 20.000 bezoekers die 170 plaatsen ontdekten en zowat 250 kunstenaars.

In 2004,
waren er op de 9de editie van de Artiestenomloop meer dan 173 ateliers (plaatsen), 325 kunstenaars, 7 tentoonstellingen, concerten, animaties en meer dan 25.000 bezoekers.

Deze 10de editie van Parcours d’Artistes, van 6 tot 21 mei georganiseerd door de Dienst Cultuur van Sint-Gillis en de vzw Les Rencontres Saint-Gilloises, heeft opnieuw de grootse uitdaging aangegaan om kunstenaars en publiek nader tot elkaar te brengen en deze twee werelden in staat te stellen samen te smelten voor de duur van drie weekeinden.
Grote openingsavond op vrijdag 5 mei 2006 vanaf 18u30 : Volkshuis, Sint-Gillisvoorplein 37 !
Grote nocturne op vrijdag 5 mei 2006 : meer dan 100 vernissages in geheel Sint-Gillis van 20u tot 24u !


DE ATELIERS zijn steeds de rode draad van de omloop. Meer dan 450 kunstenaars en 170 plaatsen van creativiteit zullen een geschikte plaats bieden voor de uitwisseling van ideeën tussen de kunstenaar en zijn publiek.
Zoals tijdens de vier voorgaande edities zal de actie HARTVERWARMERS het publiek in staat stellen om, via een stembriefje, concreet zijn waardering uit te drukken over de grote waaier aan voorgestelde werken.
Deze editie heeft enkele bijzonderheden zoals de actie “gastvrije stoelen” die het Parcours terugbrengt tot zijn fundamenten : een vector zijn voor ontmoetingen en gastvrijheid. Deze stoelen die u her en der in de straten van Sint-Gillis tegenkomt zullen, naar het beeld van de open ateliers hopen wij, zoals vele uitnodigingen oproepen tot de uitwisseling van praktijken en culturen.
Naast de ateliers tooit de gemeentelijke infrastructuur zich eveneens in de kleuren van Parcours d’Artistes om u bevoorrechte ontmoetingen voor te stellen met werkgroepen, multidisciplinaire benaderingen workshops, performances, concerten,… : DE KERNEN
Al naar gelang de omzwervingen die Parcours voorstelt in de stad zal de bezoeker, indien hij even van zijn kaart opziet, her en der in Sint-Gillis de aanwezigheid kunnen ontdekken van tussenkomsten in uitstalramen, installaties aan de gevels, voorstellingen (op afspraak), ja zelfs positieve inbezitnames van de openbare plaatsen. Een dialoog tussen Parcours en zijn stad ! : DE ANIMACTIES
Om de uitwisselingen tussen het publiek en de kunstenaars maximaal te bevorderen wordt het VOLKSHUIS voor de duur van Parcours d’Artistes omgetoverd tot MEETING POINT.

Het gewezen Volkshuis, het permanente forum van de gebeurtenis, dat in 2006 zijn honderdjarig bestaan viert, centraliseert op een dynamische manier alle informatie over Parcours d’Artistes. Naast zijn functie van onthaal en verkoop van de Kit Parcours (catalogus, badge en plan), zult u er een bibliotheek vinden, projecties van werken, verschillende voorstellingen en drie tentoonstellingen :

  • De tentoonstelling van de postkaarten gemaakt door de deelnemers aan Parcours d’Artistes ;
  • De tentoonstelling van portretfoto’s van dezelfde kunstenaars, besteld bij An-So Galand en Robert Van Craen en getiteld “X Visages à Découvert, X Artistes à Découvrir”, een natuurlijke verlenging van hun werk “Human race 2%” ;
  • De tentoonstelling “Kleidoop” van Fred Martin die gipsmaskers toont, gemaakt op basis van afdrukken in klei.

Deze Xde editie is een gelegenheid om op een waardige manier het eeuwfeest te vieren van het Volkshuis dat, door zijn architectuur en zijn oorspronkelijke roeping overeenstemt met het verlangen naar permanente opvoeding, naar de volksuniversiteit en het vertrouwd maken met de cultuur van het begin van de XXste eeuw : een inzet die zijn actueel karakter nog niet verloren is.
Afspraak voor de 10de editie van Parcours d’Artistes… Parcours d’Artistes in de maand mei, wees erbij !
Nu al verheugen we ons op de 10de editie van de Artiestenomloop….
Artiestenomloop 2006 rijk aan kleur, ontmoetingen en ontdekkingen !