OPROEP AAN KUNSTENAARS

2018/12/01 - 2019/02/15

Organisateur et adresse :
Service de la Culture
Rue de Parme, 69
1060 Bruxelles

Na het succes van « Pelgrims’ Spirit » in 2017, herlanceren we een nieuwe oproep voor kunstenaars om deel te nemen aan een collectieve tentoonstelling die zal worden gehouden in maart 2019. De voorgestelde werken zullen worden bekeken vanuit het perspectief van een dialoog met de architectuur van het Pelgrimshuis.

Geïnteresseerd ? Dien uw dossier ten laatste op 15 februari 2019 in.
Het dossier zal volgende informatie bevatten :
• Uw gegevens (naam, voornaam, telefoon, e-mailadres, website, ...)
• Een korte biografie van uw artistieke benadering en uw artistiek parcours.
• Een portfolio van voorgestelde werken met een beschrijving van het werk en de gebruikte methodieken.

info : culture.1060 stgilles.brussels


février 2020 :

janvier 2020 | mars 2020


Liens utiles...

GIF_