Mini Parcours in de scholen

Ook Vorst, die gebruik wil maken van de ervaring van Sint-Gillis, heeft op initiatief van mevrouw Françoise Pere, schepen bevoegd voor Openbaar Onderwijs, een oproep gedaan naar de scholen in de gemeente om deel te nemen. Drie scholen zijn op de oproep ingegaan :

• Gemeenteschool Vignoble : Monte-Carlolaan 91. Deze school werkt aan een project rond het thema van de lente.

• Het ’Institut Saint-Denis’ : Mysteriestraat 15. De kinderen zullen een muurtekening maken, in samenwerking met ‘Une Maison en Plus’ en het schrijnwerkatelier van Recyclart.

• Narafi / Luca : tentoonstelling in Ten Weyngaert, Bondgenotenlaan 54. Vijfentwintig studenten van Narafi / Luca zullen twee weken lang ‘artists in residence’ volgen (verschillende disciplines) en ze zullen elk een fotoreeks maken van deze ervaring.
Dit project komt er in samenwerking met de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden van de gemeente Vorst, Ten Weyngaert en BLI:B.