La Main Verte

Sint-Gillis – binnenkoer tussen de Vorstsesteenweg 212 en de Combazstraat

Ontwerp en realisatie van een tijdelijk vegetaal kunstwerk van Caroline Léger

‘La main verte’, of de groene hand, is de weergave van een wil, van een vitale kracht.
De hand is teken van solidariteit, een vriendschappelijke geste, als iemand de hand schudden of de hand reiken, elkaar helpen.
Bovendien staat het ook symbool voor iemand met groene vingers, die zaait, plant en braakliggende grond opnieuw groen maakt, die voor overvloed zorgt, die te eten geeft, die deelt.
Planten brengen rust, het leven zet ons aan tot nederigheid t.o.v. de kracht die van de natuur uitgaat.
Planten kunnen uiterst snel groeien, steeds hogerop … het is “magisch”, het waarnemen van deze snelle evolutie maakt dromen los.
‘La main verte’, die van elk van ons domineert … Ze draagt de kracht in zich, en hier en daar ontluiken kleine plantjes en hechten zich aan het metaal van de kegels die geordend uit de grond komen : hoe verder we van de hand verwijderd zijn, hoe kleiner de kegels.

In het kader van het Duurzame Wijkcontract Bosnië – “Tout ce qui pousse !“
In samenwerking met de Gemeente Sint-Gillis, de Sint-Gillis Haard en de dienst Cultuur.