Huis van Culturen

Belgradostraat, 120
1060 Sint-Gillis

huisvanculturen stgillis.irisnet.be

Het Huis van Culturen is een ontmoetingsplaats, over kunst en cultuur, verankerd in beneden-Sint-Gillis, die het samenleven en de interculturaliteit bevordert. Gelegen in de Belgradostraat, tegenover de tramremise, organiseert ze artistieke evenementen en workshops voor kinderen, tieners en volwassenen.

Het Huis van Culturen ligt binnen de zogenaamde "Zuid"-wijk en streeft een eenvoudige doelstelling na : een dynamiek op gang brengen waarbij de bewoners uit de wijk, de verenigingssector en de cultuuractoren elkaar ontmoeten.

De naam verraadt al de vele culturele facetten die het Huis in zijn programmering wil opnemen. Het richt zich in de eerste plaats tot de multiculturele samenleving die zo typisch is voor Brussel.

De dienst Cultuur van de gemeente organiseert er activiteiten rond de mixiteit van culturen en publiek, om de sociale samenhang en de artistieke diversiteit te bevorderen.
Workshops voor kinderen, tieners en volwassenen vinden periodiek plaats gedurende het jaar en tijdens de schoolvakanties. Transversale artistieke evenementen zijn gepland gedurende het hele culturele seizoen, in de vorm van festivals, concerten, shows, vertoningen, tentoonstellingen...
Gedurende het seizoen, verwelkomen we artist in residence om hun projecten te laten ontwikkelen, creëren of recreëren.

Onlangs heeft de Cocof de subsidies opgetrokken waardoor in 2017 drie extra personen in dienst zijn genomen, om zijn acties verder te ontwikkelen.

In 2018 heb het Huis van Culturen na 10 jaar bestaan, een grondige opfrisbeurt gekregen : nieuwe kantoren, en nieuwe onthaal- en animatieruimtes.

Het Huis van Culturen biedt reeds onderdak aan 3 verenigingen : de APEB (Association des Portugais Emigrés en Belgique), Radio Alma (Mediterrane frequentie van Brussel), de Brusselse circusschool

Het Huis van Culturen maakt deel uit van de dienst Cultuur van Sint-Gillis en wordt ondersteund door de Cocof.


juin 2019 :

mai 2019 | juillet 2019


Liens utiles...

GIF
_