Huis van Culturen

Website

Belgradostraat, 120
1060 Sint-Gillis

02 850 44 18
huisvanculturen stgilles.brussels

Het Huis van Culturen is in 2007 geopend in een voormalig industrieel pakhuis uit 1926. Later zou er zich nog een drukker-lithograaf vestigen, vooraleer het een locatie zou worden gericht op samenleven, kunst en cultuur. Dit cultuurplatform te midden van de Zuidwijk, aan de rand van Vorst en Anderlecht, met zijn zeer uitgesproken stedelijk karakter, wil een dynamiek op gang brengen waarbij wijkbewoners, de verenigingssector en culturele actoren elkaar ontmoeten.

De naam benadrukt de vele identiteiten die het weefsel van Sint-Gillis vorm geven. Het huis wil ze meer bekendheid geven en met elkaar in contact brengen via zijn programmering en de vele samenwerkingen.

Het team van het Huis van Culturen, dat onder de dienst Cultuur ressorteert en op steun kan rekenen van de Cocof, bestaat uit vijf personen. Sinds de oprichting ervan in 2017 zorgt dit team ervoor dat de programmering, de openheid naar de buurt, de integratie van een divers publiek en het onthaal van artiesten, verenigingen en publiek in al hun diversiteit, op elkaar zijn afgestemd.

Het hele cultuurseizoen volgen festivals, spektakels (dans, theater, circus, poppentheater, …), concerten, filmvertoningen, tentoonstellingen, installaties, conferenties, debatten, enz. er elkaar in snel tempo op. Workshops en stages (voor kinderen, tieners en/of volwassenen) slaan op een ludieke en creatieve manier bruggen met de rest van de

Artists in residence stellen er het publiek (o.a. schoolgaande jeugd) de verschillende stappen van hun werk voor en gaan ook het gesprek aan met de toeschouwers.
Festivals zijn een vaste waarde in het Huis van Culturen maar er zijn ook terugkerende evenementen zoals concerten en wor
Drie verenigingen huizen in het Huis van Culturen naast elkaar en organiseren eenmalige of het hele jaar door activiteiten.

Het Huis van Culturen ressorteert onder het schepenambt voor Cultuur van Sint-Gillis en kan rekenen op steun van de Franse Gemeenschapscommissie.

Contact

Coördinator en programmeur
Catherine d’Otreppe
cdotreppe stgillis.brussels

Communicatiemedewerker en coördinatieassistent
Marine Muscarella
mmuscarella stgillis.brussels

Bemiddelaar en cultureel animator
Rachid El Boubsi
huisvanculturen stgillis.brussels

Regisseur
Fabien Souche
fsouche stgillis.brussels

Conciërge : Tina Monogyiou


PNG - 123.9 ko

septembre 2020 :

août 2020 | octobre 2020


Liens utiles...

GIF_