Compagnie Garçon Garçon ASBL

Adresse :
Rue Dethy, 14
1060 Saint-Gilles

Contact
garcongarconasbl@gmail.com
Compagnie Garçon Garçon ASBL

Description:GARÇON GARÇON est fondé par le metteur en scène belgo-sicilien Salvatore Calcagno
pour accompagner et promouvoir son travail théâtral.
GARÇON GARÇON werd opgericht door de Belgisch-Siciliaanse regisseur Salvatore Calcagno,
om zijntheatraal werk te ondersteunen en om onder de aandacht te brengen

GARÇON GARÇON conçoit la scène comme une rencontre de différents langages artistiques :
musical, plastique, cinématographique et chorégraphique.
GARÇON GARÇON ziet het podium als een trefpunt van uiteenlopende artistieke talen zowel
muzikaal, plastisch, cinematografisch en choreografisch.

GARÇON GARÇON agit dans la création scénique contemporaine en Belgique et à l’international,
la médiation culturelle, la recherche et le développement de nouvelles formes artistiques.
GARÇON GARÇON is betrokken bij de hedendaagse podiumcreatie in binnen- en buitenland. En is
ook actief op het terrein van culturele bemiddeling, onderzoek en ontwikkeldeveneens nieuwe artistieke vormen.

GARÇON GARÇON conçoit la création comme un geste intime sublimé par un pouvoir esthétique singulier.
GARÇON GARÇON concipieert creatie als een intiem gebaar gesublimeerd door een unieke esthetische kracht.

septembre 2020 :

août 2020 | octobre 2020


Liens utiles...

GIF_